VINYL DEEP

VINYL DEEP


VINILO PAGRINDO GRUNTAS


VINYL DEEP gruntą naudokite paviršių, kurie bus dažomi Maiorum dažais, gruntavimui. Šis gruntas giliai įsiskverbia į paviršių ir jį sutvirtina. Prie VINYL DEEP nugruntuoto paviršiaus labai gerai prilimpa glaistas ir dažai.
"VINYL DEEP"
VINILO PAGRINDO GRUNTAS


Paskirtis: įvairių porėtų, stipriai drėgmę įgeriančių, glaistytų, tinko, gipso kartono, betono paviršių taip pat paviršių tinkuotų kalkiniais – gipsiniais tinkais, glaistytų kalkiniais, kreidiniais ir kitais ypač silpnais glaistais sutvirtinimui prieš glaistymą ir dažymą. Vidaus darbams.

Savybės: gruntas pasižymi giliu įsiskverbimu į paviršių ir jį sutvirtina, nesudaro plėvelės. Prie šiuo gruntu nugruntuoto paviršiaus labai gerai prilimpa glaistai ir dažai. Paviršiaus paruošimas: gruntuojamas paviršius turi būti švarus, tvirtas ir sausas. Prikibimą mažinančias medžiagas – riebalus, tepalus, dulkes, senus besilupančius dažus pašalinti.

Gruntavimo sąlygos: pagrindo ir aplinkos temperatūra darbo ir džiūvimo metu turi būti ne žemesnė kaip +5°C, optimalios darbo sąlygos yra esant +20°C temperatūrai ir 65% santykiniam oro drėgnumui.

Gruntavimas: prieš gruntavimą, gruntą gerai suplakti. Gruntuojant tvirtus paviršius, esant poreikiui, gruntą galima skiesti iki 50% vandeniu. Gruntą tolygiai užtepti teptuku, šepečiu, voleliu arba purkšti beoriu purkštuvu. Antrą sluoksnį galima tepti praėjus 1 val.

Sąnaudos: 50 – 200 ml/m² priklausomai nuo paviršiaus įgeriamumo.

Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%: paviršių, išteptą gruntu, dažyti galima tik jam visiškai išdžiūvus t.y. po 10-12val. Įrankių valymas: įrankius iš karto po darbo išplauti vandeniu.

Laikymo ir gabenimo sąlygos: ne žemesnėje kaip +5°C ir ne aukštesnėje kaip +30°C temperatūroje sandariai uždarytame inde. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo!

Aplinkos ir darbo sauga: nepilkite grunto į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvą. Gruntas turi nestiprų, specifinį kvapą. Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Patekus į akis, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. EUH208 – Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: 3(2H)-izotiazolonas, 5-chloro-2-metil- mišinys su 2-metil-3(2H)-izotiazolonu, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Lakieji organiniai junginiai: 1.1.8h) LOJ ribinė vertė 30g/l. Didžiausias kiekis paruoštame naudoti produkte 29,95 g/l.

Geriausias iki: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. Žiūrėti ant pakuotės.